کشورهای بدون ویزا با پاسپورت قبرس

به روز رسانی سفرهای بدون ویزا با پاسپورت قبرس در سال 2021

طی چند سال گذشته ، دولت قبرس با موفقیت در تلاش بوده است تا لیست کشورهای بدون ویزای خود را گسترش دهد. در حال حاضر دارندگان پاسپورت قبرس به 175 کشور بدون ویزا دسترسی دارند.

در اوایل سال جاری ، نیکوس کریستودولیدس ، وزیر امور خارجه اظهار داشت که قبرس در حال تلاش بر روی توافق نامه لغو روادید با ایالات متحده بوده و امیدوار است که مذاکرات در سال 2020 به نتیجه برسد.

از آنجا که مذاکرات برای پیوستن قبرس به منطقه شینگن (شنگن) در جریان است ، توافق نامه ای با تمام کشورهای شینگن در حال انجام می باشد.

دارندگان ویزای طلایی قبرس همچنان از دسترسی بدون ویزا به کل منطقه شینگن برخوردار هستند. دولت قبرس به مذاکره در مورد توافق نامه های جدید سفر ادامه داده و لیست کشورهای بدون ویزای قبرس در حال رشد است. در ادامه ، شما به روزترین اطلاعات و جدیدترین لیست کشورهای بدون ویزا را مشاهده می کنید.

لیست کشورهای بدون ویزا با پاسپورت قبرس 2021

مدت زمان مجاز اقامت و شرایط و ضوابط برای دارندگان پاسپورت قبرس به عنوان توریست، بدون ویزا، با ویزا هنگام ورود یا ویزای الکترونیک.

اروپا

آندورادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به آندورا نیاز به ویزا ندارند اما باید کارت شناسایی به همراه داشته باشند. به گردشگران 90 روز اقامت پس از ورود اعطا می شود.
آلبانیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به آلبانی نیاز به ویزا ندارند اما باید کارت شناسایی به همراه داشته باشند. به گردشگران 90 روز اقامت پس از ورود اعطا می شود.
ارمنستاندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به ارمنستان نیاز به ویزا ندارند. پس از ورود، 180 روز اقامت برای مقاصد گردشگری و کسب و کار اعطا می شود.
اتریشدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به اتریش نیاز به ویزا ندارند اما باید کارت شناسایی به همراه داشته باشند. به گردشگران 90 روز اقامت پس از ورود اعطا می شود.
بلاروسدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به بلاروس نیازی به ویزا ندارند اما ملزم به استفاده از فرودگاه ملی مینسک برای ورود و خروج هستند. اثبات تمکن کافی و پاسپورت معتبر تا 3 ماه و تاریخ مشخص خروج نیز مورد نیاز است. 30 روز اقامت توریستی و تجاری پس از ورود اعطا می شود.
بلژیکاگرچه دارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به بلژیک نیاز به ویزا ندارند، اما قبرس فعلاً بخشی از کشورهای شینگن نیست. از این رو مسافران باید کارت شناسایی یا پاسپورت همراه داشته باشند.
بوسنی و هرزگویندارندگان پاسپورت قبرس ملزم به ارائه کارت شناسایی معتبر و اثبات بلیط بازگشت به محض ورود به بوسنی و هرزگوین هستند. اقامت سه ماهه برای مدت 6 ماه برای مقاصد گردشگری اعطا می شود.
بلغارستاندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به بلغارستان نیازی به ویزا ندارند اما ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
کرواسیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به کرواسی نیازی به ویزا ندارند اما ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
دانمارکدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به دانمارک نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
استونیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به استونی نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
فنلانددارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به فنلاند نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
فرانسهدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به فرانسه نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
گرجستاندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به گرجستان نیازی به ویزا ندارند اما ملزم به ارائه کارت شناسایی معتبر به محض ورود هستند. اقامت 12 ماهه طولانی برای مقاصد توریستی و کسب و کار اعطا می شود.
آلماندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به آلمان نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
یونانقبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند.
مجارستاندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به مجارستان نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
ایسلنددارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به ایسلند نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
ایرلنددارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به ایرلند نیاز به ویزا ندارند بلکه ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. به دارندگان پاسپورت قبرس به محض ورود به ایرلند اقامت نامحدود اعطا می شود.
ایتالیادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به ایتالیا نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
کوزوودارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به کوزوو نیازی به ویزا ندارند اما ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. به گردشگران اقامت ۹۰ روزه در کوزوو اعطا می شود.
لتونیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به لتونی نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
لیختن اشتایندارندگان پاسپورت قبرس نیاز به ویزا برای ورود به لیختن اشتاین ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
لیتوانیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به لیتوانی نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
لوکزامبورگدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به لوکزامبورگ نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
مالتادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به مالتا نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
مولداویدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به مولداوی نیاز به ویزا ندارند. پاسپورت یا کارت شناسایی باید به محض ورود به کشور ارائه شود. 90 روز اقامت برای مقاصد گردشگری به دارندگان پاسپورت قبرس اعطا می شود.
موناکوبرای ورود به موناکو نیاز به ویزا نیست. دارندگان پاسپورت قبرس باید کارت شناسایی یا پاسپورت معتبری به همراه داشته باشند.
مونته نگرودارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به مونته نگرو نیاز به ویزا ندارند. پاسپورت باید به محض ورود به کشور به منظور شناسایی ارائه شود. 90 روز اقامت برای مقاصد گردشگری به دارندگان پاسپورت قبرس اعطا می شود.
مقدونیه شمالیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به مقدونیه شمالی نیاز به ویزا ندارند. پاسپورت باید به محض ورود به کشور برای مقاصد شناسایی ارائه شود. 90 روز اقامت برای مقاصد گردشگری به دارندگان پاسپورت قبرس اعطا می شود.
هلنددارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به هلند نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
نروژدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به نروژ نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود..
لهستاندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به لهستان نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
پرتغالدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به پرتغال نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
رومانیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به رومانی نیاز به ویزا ندارند. کارت شناسایی یا پاسپورت برای مقاصد شناسایی نیاز است. اقامت سه ماهه به محض ورود به رومانی اعطا می شود.
سن مارینودارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به سن مارینو نیاز به ویزا ندارند. کارت شناسایی برای اهداف شناسایی لازم به ارائه است. اقامت سه ماهه به محض ورود به سن مارینو اعطا می شود.
صربستاندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به صربستان نیاز به ویزا ندارند. کارت شناسایی باید به محض ورود به منظور شناسایی لازم است ارائه شود. اقامت 90 روزه در مدت 180 روز به محض ورود به صربستان اعطا می شود. مسافران نباید از طریق کوزوو وارد کشور شوند.
اسلواکیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به اسلواکی نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
اسلوونیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به اسلوونی نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
اسپانیاقبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی یا پاسپورت هستند.
سوئددارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به سوئد نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی یا پاسپورت هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
سوئیسدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به سوئیس نیاز به ویزا ندارند. قبرس فعلاً جزئی از کشورهای شینگن نیست، از این رو مسافران ملزم به ارائه کارت شناسایی یا پاسپورت هستند. اقامت توریستی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
اوکرايندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به اوکراین نیاز به ویزا ندارند. کارت شناسایی معتبر باید به محض ورود به منظور شناسایی ارائه شود. به گردشگران 90 روز اقامت در مدت 180 روز اعطا می شود.
بریتانیادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به بریتانیا نیاز به ویزا ندارند. مسافران باید کارت شناسایی یا پاسپورت برای شناسایی به همراه داشته باشند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
شهر واتیکاندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به شهر واتیکان نیاز به ویزا ندارند. کارت شناسایی معتبر باید به محض ورود به منظور شناسایی ارائه شود. به گردشگران 90 روز اقامت اعطا می شود.

آمریکا

بلیزدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به بلیز نیاز به ویزا ندارند. یک ماه اقامت به محض ورود اعطا می شود.
بولیویدارندگان پاسپورت قبرس می توانند هنگام ورود به بولیوی ویزا دریافت کنند. اقامت 3 ماهه برای گردشگری و تجارت اعطا می شود.
برزیلدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به برزیل نیاز به ویزا ندارند. اقامت مجاز 90 روز در هر دوره 180 روزه به محض ورود اعطا می شود.
کانادادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به کانادا نیاز به ویزا ندارند اما باید قبل از سفر درخواست eTA کنند. اقامت طولانی 6 ماهه به محض ورود اعطا می شود.
شیلیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به شیلی نیاز به ویزا ندارند. اقامت طولانی 3 ماهه به محض ورود اعطا می شود.
کلمبیادارندگان پاسپورت قبرس که به کلمبیا سفر می کنند نیازی به درخواست ویزا ندارند اما هنگام ورود به سن آندریاس و لتیسیا ملزم به خرید کارت های توریستی هستند. اقامت مجاز 90 روز است که می تواند تا 180 روز در عرض 1 سال تمدید شود.
کوستاریکادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به کاستاریکا نیاز به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
اکوادوردارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به اکوادور نیاز به ویزا ندارند. اقامت طولانی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
السالوادوردارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به السالوادور نیاز به ویزا ندارند. اقامت طولانی 3 ماهه به محض ورود اعطا می شود.
گواتمالادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به گواتمالا نیاز به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
هندوراسدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به هندوراس نیاز به ویزا ندارند. اقامت طولانی 3 ماهه به محض ورود اعطا می شود.
مکزیکدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به مکزیک نیاز به ویزا ندارند اما ملزم به خرید کارت توریستی هستند. اقامت طولانی 6 ماهه به محض ورود اعطا می شود.
نیکاراگوئهدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به نیکاراگوئه نیاز به ویزا ندارند. اقامت طولانی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
پانامادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به پاناما نیاز به ویزا ندارند. اقامت طولانی 6 ماهه به محض ورود اعطا می شود.
پاراگوئهدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به پاراگوئه نیاز به ویزا ندارند. اقامت طولانی 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
پرودارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به پرو نیاز به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در طول 180 دوره روز به محض ورود اعطا می شود.
اروگوئهدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به اروگوئه نیاز به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
ونزوئلادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به ونزوئلا نیاز به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه اعطا می شود.

آسیا

بحریندارندگان پاسپورت قبرس می توانند به محض ورود (تنها در یک فرودگاه) یا بصورت eVisa آنلاین برای سفر به بحرین ویزا بگیرند اما ملزم به ارائه بلیط پرواز بازگشت هستند. اقامت 14 روزه برای مقاصد توریستی اعطا می شود اما در صورت نیاز می توان این زمان را تمدید کرد.
بنگلادشدارندگان پاسپورت قبرس می توانند در هنگام ورود به بنگلادش ویزای یکبار ورود یا چندبار ورود به دست آورند. اقامت 30 روزه تنها برای مقاصد توریستی اعطا می شود.
برونئیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به برونئی نیاز به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
کامبوجدارندگان پاسپورت قبرس می توانند به محض ورود یا eVisa آنلاین برای سفر به کامبوج ویزا بگیرند. اقامت 30 روزه برای مقاصد گردشگری اعطا می شود. ویزا را می توان در فرودگاه بین المللی کامبوج در پنوم پن و فرودگاه بین المللی زیم درو دریافت کرد.
اندونزیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به اندونزی نيازی به ويزا ندارند. اقامت 30 روزه به محض ورود اعطا می شود.
ژاپندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به ژاپن نیاز به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
قزاقستاندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به قزاقستان نیاز به ویزا ندارند. یک ماه اقامت به محض ورود اعطا می شود.
قرقیزستاندارندگان پاسپورت قبرس می توانند به محض ورود یا بصورت eVisa آنلاین برای سفر به قرقیزستان ویزا دریافت کنند. اقامت 60 روزه برای مقاصد توریستی اعطا می شود. پاسپورت ها باید 6 ماه اعتبار و حداقل دو صفحه خالی داشته باشند.
لبناندارندگان پاسپورت قبرس می توانند هنگام ورود به فرودگاه بین المللی بیروت ویزا بگیرند. اقامت 30 روزه تنها برای مقاصد گردشگری اعطا می شود. ویزا به مدت 90 روز معتبر است.
لائوسدارندگان پاسپورت قبرس می توانند هنگام ورود به هر فرودگاه بین المللی در لائوس ویزا دریافت کنند. اقامت 30 روزه برای مقاصد گردشگری و کسب و کار اعطا می شود. مسافرانی که مایل به اقامت بیش از 30 روز هستند می توانند درخواست تمدید دهند.
ماکائودارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به ماکائو نیاز به ویزا ندارند. اقامت 3 ماهه به محض ورود اعطا می شود.
مالزیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به مالزی نیاز به ویزا ندارند. به محض ورود اقامت به مدت 30 روز اعطا می شود.
مالدیودارندگان پاسپورت قبرس می توانند هنگام ورود به مالدیو ویزا دریافت کنند. اقامت 30 روزه تنها برای مقاصد گردشگری اعطا می شود. اگر مسافران به دلایل دیگری قصد سفر دارند باید دعوت نامه ارائه دهند. دسترسی به سایر جزایر بدون مجوز از دولت ممنوع است.
مغولستاندارندگان پاسپورت قبرس در هنگام ورود به مدت 30 روز و تنها با ورود به فرودگاه اولانباتار ویزا دریافت می کنند.
نپالدارندگان پاسپورت قبرس می توانند هنگام ورود به فرودگاه بین المللی کاتماندو و تمامی مرزها ویزا دریافت کنند. مسافران می توانند در صورت نیاز درخواست ویزای چندبار ورود کنند. ویزای 90 روزه به محض ورود اعطا خواهد شد.
فیلیپیندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به فيليپين نيازی به ويزا ندارند. اقامت 30 روزه به محض ورود اعطا می شود.
سنگاپوردارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به سنگاپور نیاز به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
کره جنوبیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به کره جنوبی نیاز به ویزا ندارند. اقامت 30 روزه به محض ورود اعطا می شود.
سری لانکادارندگان پاسپورت قبرس می توانند برای ویزای توریستی یکبار ورود و یا ویزای کسب و کار چندبار ورود درخواست دهند. اقامت 30 روزه به محض ورود به فرودگاه اعطا می شود.
تاجیکستاندارندگان پاسپورت قبرس می توانند در بدو ورود ویزا بگیرند.
ایرانشهروندان قبرس می توانند هنگام ورود به هر فرودگاه بین المللی ایران درخواست ویزا کنند. پاسپورت ها ملزم به داشتن 6 ماه اعتبار و حداقل 1 صفحه خالی هستند. بازدید کنندگان در هنگام ورود به عنوان گردشگر اقامت 30 روزه می گیرند. اگر مسافران مایل به ورود برای اهداف دیگر باشند درخواست الکترونیک مورد نیاز است.
عراق
اسرائیلدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به اسرائيل نيازی به ويزا ندارند. اقامت 3 ماهه به محض ورود اعطا می شود.
اردندارندگان پاسپورت قبرس ممکن است به محض ورود به اردن با صرف هزینه ای کوچک ویزا دریافت کنند. این ویزا به مدت 30 روز معتبر است. مسافرانی که مایل به اقامت برای دوره طولانی تر هستند می توانند درخواست تمدید تا 60 روز دهند.
کویتدارندگان پاسپورت قبرس می توانند در هنگام ورود به کویت و یا بصورت eVisa ویزا تک ورود دریافت کنند. به مسافران اقامت 3 ماهه تنها برای مقاصد توریستی اعطا می شود. eVisa به مدت 30 روز معتبر است. مسافرانی که قصد سفر به دلایل دیگر دارند ملزم به درخواست ازطریق سفارت هستند.
عماندارندگان پاسپورت قبرس می توانند در بدو ورود ویزا بگیرند.
قطردارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به قطر نیاز به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
عربستان سعودیدارندگان پاسپورت قبرس می توانند بصورت eVisa آنلاین درخواست دهند و ویزا به مدت 90 روز پس از صدور معتبر باقی خواهد ماند. ویزا در هنگام ورود نیز برای گردشگری و کسب و کار در دسترس است.
امارات متحده عربیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به امارات متحده عربی نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روز در طول 180 دوره روز به محض ورود اعطا می شود.
تایلنددارندگان پاسپورت قبرس فقط می توانند با ورود به فرودگاه بین المللی تایلند ویزا در بدو ورود دریافت کنند. درخواست ویزا باید 30 روز تا 24 ساعت قبل از سفر انجام شود. اقامت گردشگری 15 روزه مجاز است ، اما اگر مسافران قصد ورود به تایلند برای اهداف دیگری دارند ، باید درخواست سایر ویزاها را دهند.
تیمور شرقیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به تیمور شرقی نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در مدت 180 روز پس از ورود اعطا می شود.
ازبکستاندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به ازبکستان نیازی به ویزا ندارند. در هنگام ورود اقامت 30 روزه اعطا می شود.

آفریقا

بوتسوانادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به بوتسوانا نیاز به ویزا ندارند. اقامت 3 ماهه به محض ورود اعطا می شود.
جزایر کیپ ورداقامت 30 روزه به محض ورود اعطا می شود. توجه داشته باشید که دارندگان پاسپورت قبرس باید حداقل 6 روز قبل از سفر ثبت نام کنند.
جزایر کوموروسدارندگان پاسپورت قبرس می توانند هنگام ورود ویزا دریافت کنند. پاسپورت باید 6 ماه اعتبار داشته باشد و اثبات بازگشت یا بلیط بازگشت مورد نیاز است. اقامت 45 روزه برای مقاصد گردشگری اعطا می شود.
مصردارندگان پاسپورت قبرس می توانند درخواست آنلاین ویزای تک ورود یا چندبار ورود یا اخذ ویزا در هنگام ورود به مصر را داشته باشند. هر دو eVisa و ویزا در هنگام ورود اقامت 30 روزه برای مقاصد گردشگری اعطا می کنند. eVisa تا 90 روز پس از صدور معتبر است. پاسپورت ها به محض ورود به کشور باید حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشند.
اسواتینی (سوازیلند)دارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به سوازیلند نیاز به ویزا ندارند. اقامت 30 روزه به محض ورود اعطا می شود.
گابوندارندگان پاسپورت قبرس می توانند بصورت آنلاین برای ویزای یکبار ورود یا چندبار ورود برای سفر به گابن درخواست کنند. آنها همچنین واجد شرایط برای درخواست ویزای در بدو ورود به گابن هستند. مسافران باید با استفاده از فرودگاه بین المللی لیبرویل وارد کشور شوند و در آنجا به آنها اقامت 90 روز تنها برای مقاصد توریستی اعطا خواهد شد.
گامبیادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به گامبیا نیاز به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
گینه بیسائودارندگان پاسپورت قبرس می توانند به محض ورود به فرودگاه بین المللی گینه بیسائو ویزا دریافت کنند. اقامت 90 روزه مجاز است.
کنیادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به کنیا نیاز به ویزا ندارند. اقامت 3 ماهه به محض ورود اعطا می شود.
لسوتودارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به لسوتو نیاز به ویزا ندارند. اقامت 3 ماهه به محض ورود اعطا می شود.
ماداگاسکاردارندگان پاسپورت قبرس می توانند هنگام ورود به ماداگاسکار ویزا تک ورود دریافت کنند و تنها برای مقاصد گردشگری 30 روز اقامت به آن ها اعطا می شوند. اگر توریست ها مایل به اقامت طولانی تر باشند می توانند درخواست تمدید دهند. همچنین، گزینه دیگر ویزای الکترونیکی است که مجوز اقامت تا 90 روز را می دهد.
مالاویدارندگان پاسپورت قبرس می توانند هنگام ورود به ماداگاسکار ویزا تک ورود دریافت کنند و تنها برای مقاصد گردشگری 30 روز اقامت به آن ها اعطا می شوند. اگر توریست ها مایل به اقامت طولانی تر باشند می توانند درخواست تمدید دهند. همچنین، گزینه دیگر ویزای الکترونیکی است که مجوز اقامت تا 90 روز را می دهد.
موریتانیدارندگان پاسپورت قبرس می توانند به محض ورود به فرودگاه بین المللی نوکشات ویزا دریافت کنند. گواهی واکسیناسیون تب زرد به محض ورود مورد نیاز است.
موریسدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به موریس نیاز به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
مراکشدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به مراکش نیاز به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
موزامبیکدارندگان پاسپورت قبرس می توانند به محض ورود به موزامبیک ویزا دریافت کنند. معمولاً پرداخت به وسیله پول نقد انجام می شود اما فرودگاه ماپوتو هم اکنون پرداخت با کارت اعتباری را نیز می پذیرد. اقامت 30 روزه تنها برای مقاصد توریستی اعطا می شود.
رواندادارندگان پاسپورت قبرس می توانند برای eVisa آنلاین که به مدت 30 روز پس از صدور معتبر است، درخواست دهند. ویزا در هنگام ورود نیز برای هدف گردشگری و کسب و کار در دسترس است.
سائوتومه و پرینسیپدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به سائو تومه و پرینیپ نیازی به ویزا ندارند اما ملزم به ارائه گواهی بین المللی واکسیناسیون هستند. اقامت 15 روزه به محض ورود اعطا می شود.
سنگالدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به سنگال نیاز به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
سیشلزدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به سیشلز نیاز به ویزا ندارند. اقامت 3 ماهه به محض ورود اعطا می شود.
سیرالئوندارندگان پاسپورت قبرس تنها مجاز به دریافت ویزا در بدو ورود به سیرالئون و اقامت 30 روزه هستند.
سومالیدارندگان پاسپورت قبرس تنها مجاز به دریافت ویزا در بدو ورود به فرودگاه های موگادیشو، بوساسو و گالشیو در سومالی می باشند. به محض ورود اقامت 30 روزه توریستی قابل دریافت است. ممکن است ارائه دعوتنامه جهت مشخص نمودن هدف سفر نیاز باشد.
افریقای جنوبیدارندگان پاسپورت قبرس نیاز به دریافت ویزا برای ورود به افریقای جنوبی ندارند. اقامت 3 ماهه به محض ورود اعطا می شود.
تانزانیادارندگان پاسپورت قبرس نیاز به دریافت ویزا برای ورود به تانزانیا ندارند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
توگودارندگان پاسپورت قبرس مجاز به دریافت ویزا در بدو ورود به توگو هستند و می توانند اقامت 30 روزه تنها با هدف توریستی داشته باشند. پاسپورت حداقل باید دارای یک سال اعتبار و دو صفحه خالی باشد.
اوگاندادارندگان پاسپورت قبرس نیاز به دریافت ویزا برای ورود به اوگاندا ندارند اما باید گواهی واکسیناسیون بین المللی ارائه کنند. اقامت 3 ماهه به محض ورود اعطا می شود.
زامبیادارندگان پاسپورت قبرس نیاز به دریافت ویزا برای ورود به زامبیا ندارند اما باید گواهی واکسیناسیون بین المللی ارائه کنند. اقامت 90 روزه به محض ورود اعطا می شود.
زیمبابوهدارندگان پاسپورت قبرس نیاز به دریافت ویزا برای ورود به زیمبابوه ندارند. اقامت 3 ماهه به محض ورود اعطا می شود.

اقیانوسیه

فیجیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به فیجی نیازی به ویزا ندارند. 4 ماه اقامت در بدو ورود اعطا می شود.
کیریباتیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به کیریباتی نیازی به ویزا ندارند. 90 روز اقامت در مدت 180 روز در هنگام ورود مجاز است.
جزایر مارشالدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به جزایر مارشال نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در مدت 180 روز در هنگام ورود اعطا می شود.
میکرونزیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به میکرونزی نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در مدت 180 روز پس از ورود اعطا می شود.
نیوزیلنددارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به نیوزلند نیازی به ویزا ندارند ، اما هنگام ورود باید ETA ارائه دهند. مسافران مجاز به 3 ماه اقامت هستند.
جزیره پالائودارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به جزیره پالائو نیازی به ویزا ندارند. در بدو ورود، اقامت 90 روزه در مدت 180 روز اعطا می شود.
گینه نو پاپوآدارندگان پاسپورت قبرس می توانند هنگام ورود به گینه نو پاپوآ و یا به صورت آنلاین eVisa ، ویزا دریافت کنند. مسافران می توانند برای ویزای کوتاه مدت (30 روز) یا ویزای بلند مدت (60 روز) درخواست دهند. این ویزا فقط برای مقاصد گردشگری است. پاسپورت باید دارای 6 ماه اعتبار و حداقل یک صفحه خالی باشد.
کالدونیای جدیدشهروندان قبرس می توانند 90 روز در مدت 180 روز اقامت داشته باشند.
ساموآدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به ساموآ نیازی به ویزا ندارند. 90 روز اقامت در بدو ورود قابل دریافت است.
جزایر سلیماندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به جزایر سلیمان نیازی به ویزا ندارند. پس از ورود، اقامت 90 روزه در مدت 180 روز اعطا می شود.
تونگادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به تونگا نیازی به ویزا ندارند. پس از ورود، اقامت 90 روزه در مدت 180 روز اعطا می شود.
تووالودارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به تووالو نیازی به ویزا ندارند. پس از ورود، اقامت 90 روزه در مدت 180 روز اعطا می شود.
وانواتودارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به وانواتو نیازی به ویزا ندارند. پس از ورود، اقامت 90 روزه در مدت 180 روز اعطا می شود.

کارائیب

آنتیگوا و باربودادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به آنتیگوا و باربودا نیازی به ویزا ندارند. 3 ماه اقامت طولانی مدت در هنگام ورود اعطا می شود.
باهاماسدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به باهاماس نیازی به ویزا ندارند. سه ماه اقامت طولانی مدت در هنگام ورود اعطا می شود.
باربادوسدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به باربادوس نیازی به ویزا ندارند. 3 ماه اقامت طولانی مدت مدت برای هدف گردشگری و تجارت در بدو ورود اعطا می شود.
دومینیکادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به دومینیکا نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در مدت 180 روز پس از ورود اعطا می شود.
جمهوری دومینیکندارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به جمهوری دومینیکن نیازی به ویزا ندارند. در بدو ورود 90 روز اقامت قابل دریافت است.
گرنادادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به گرنادا نیازی به ویزا ندارند. 3 ماه اقامت طولانی مدت در هنگام ورود اعطا می شود.
هائیتیدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به هائیتی نیازی به ویزا ندارند. در بدو ورود 90 روز اقامت قابل دریافت است.
جامائیکادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به جامائیکا نیازی به ویزا ندارند.
سنت کیتس و نویسدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به سنت کیتس و نویس نیازی به ویزا ندارند. 3 ماه اقامت طولانی مدت در هنگام ورود اعطا می شود.
سنت لوسیادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به سنت لوسیا نیازی به ویزا ندارند. 3 ماه اقامت طولانی مدت در هنگام ورود اعطا می شود.
سنت وینسنت و گرانادینزدارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به سنت وینسنت و گرانادینز نیازی به ویزا ندارند. 3 ماه اقامت طولانی مدت در هنگام ورود اعطا می شود.
ترینیداد و توباگودارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به ترینیداد و توباگو نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در مدت 180 روز پس از ورود اعطا می شود.

سرزمین ها

آنگویلادارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به آنگویلا نیازی به ویزا ندارند. 3 ماه اقامت در بدو ورود اعطا می شود.
آروبادارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به آروبا نیازی به ویزا ندارند. در صورت ورود مسافر با پاسپورت معتبر ، اقامت گردشگری 30 روزه اعطا می شود.
برمودادارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به برمودا نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 21 روز اقامت توریستی داده می شود که در صورت تمایل به اقامت بیشتر می توانند درخواست تمدید کنند.
بونیر، سنت یوستاتیوس و سبادارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به این مناطق نیازی به پاسپورت ندارند. مسافران به محض ورود برای اهداف گردشگری و تجاری، 3 ماه مجوز اقامت دارند.
جزایر ویرجین انگلیسدارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به جزایر ویرجین انگلیس نیازی به ویزا ندارند. به گردشگران اجازه اقامت 30 روزه داده می شود. گردشگرانی که مایل به اقامت بیش از 30 روز هستند می توانند درخواست تمدید دهند.
جزایر کیمندارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به جزایر کیمن نیازی به ویزا ندارند. مسافران به محض ورود برای اهداف گردشگری و تجاری 6 ماه اجازه اقامت دارند.
جزایر کوکدارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به جزایر کوک نیازی به ویزا ندارند ، اما انتظار می رود که پاسپورت معتبر ارائه دهند. گردشگران هنگام ورود ، مجاز به اقامت 31 روزه هستند.
کوراسائودارندگان پاسپورت قبرس که به کوراسائو سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند ، اما باید هنگام ورود کارت شناسایی معتبر ارائه دهند. 3 ماه اقامت در بدو ورود اعطا می شود.
جزایر فالکلند
جزیره فارودارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به جزیره فارو نیازی به ویزا ندارند. طول روزهای مجاز مشخص نشده است ، اما مسافران ملزم به داشتن پاسپورت با حداقل 3 ماه اعتبار هستند.
گویان فرانسه
پلینزی فرانسهدارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به پلینزی فرانسه نیازی به ویزا ندارند. طول روزهای مجاز مشخص نشده است ، اما مسافران باید پاسپورت با حداقل 3 ماه اعتبار داشته باشند.
هند غربی فرانسه
جبل الطارقدارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به جبل الطارق نیازی به ویزا ندارند. طول روزهای مجاز مشخص نشده است ، اما مسافران باید پاسپورت با حداقل 3 ماه اعتبار داشته باشند.
گرین لند
هنگ کنگدارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به هنگ کنگ نیازی به ویزا ندارند. در بدو ورود 90 روز اقامت داده می شود. مسافران ملزم به داشتن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار هستند.
مایوت
مونتسراتدارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به مونتسرات نیازی به ویزا ندارند. 6 ماه اقامت در بدو ورود اعطا می شود.
نیوویدارندگان پاسپورت قبرس که به نیووی سفر می کنند ، باید درخواست ویزای هنگام ورود کنند. ویزا رایگان بوده و به مسافران مجوز اقامت توریستی تا 30 روز را می دهد.
سرزمین های فلسطیندارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به فلسطین نیازی به ویزا ندارند. عبور از نوار غزه برای ورود از طریق دریا مجاز نیست.
ریونیون
سنت هلنا
سنت مارتندارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به سنت مارتن نیازی به ویزا ندارند. 3 ماه اقامت در بدو ورود اعطا می شود.
سن-پیر و میکلون
تایواندارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به تایوان نیازی به ویزا ندارند. به محض ورود ، 90 روز اقامت به گردشگران داده می شود. تایوان به هیچ وجه مدت اقامت را تمدید نمی کند.
جزایر ترک و کایکوسدارندگان پاسپورت قبرس برای سفر به جزایر ترک و کایکوس نیازی به ویزا ندارند. گردشگران هنگام ورود ، مجاز به اقامت 90 روزه هستند. ارایه پاسپورت معتبر برای ورود و خروج مورد نیاز است.
والیس و فوتونادارندگان پاسپورت قبرس که به والیس و فوتونا سفر می کنند ، برای ورود به این سرزمین نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز اقامت در مدت 189 روز اعطا می شود.

اگر شما هم علاقه مند به درخواست تابعیت قبرس از طریق سرمایه گذاری یا برنامه ویزای طلایی هستید ، درنگ نکنید و برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. هلدینگ بین المللی بفتا در کلیه مراحل دریافت ویزای طلایی قبرس یا تابعیت و پاسپورت قبرس شمالی راهنمایی می کنند.

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه
شروع گفتگو
مشاوره رایگان