درباره ما

هلدینگ بین المللی بفتا مشاور شما در امور سرمایه گذاری

سرمایه گذاری و اقامت در خارج از کشور یک تصمیم مهم و سرنوشت ساز می باشد که می تواند آینده شما را تحت تاثیر قرار داده و مسیر زندگیتان را تغییر دهد. برای این تصمیم بزرگ خیلی از موارد از قبیل هزینه تحصیل , هزینه زندگی در کشور و شهر مقصد ، اعتبار دانشگاه ها و رتبه جهانی آن ، امکان اقامت بعد از تحصیل برای فرزندان ، شرایط رفاهی و اجتماعی کشور مقصد ، امنیت عمومی کشور مقصد ، زبان مورد استفاده در دانشگاه ها و مدارک مورد نیاز و بسیاری از موارد دیگر در این تصمیم گیری باید در نظر گرفته شود.

گرفتن مشاوره ای درست و کارآمد اولین و مهمترین قدمی است که شما در این خصوص برمی دارید. گروه مشاوران هلدینگ بفتا اهمیت این تصمیم گیری بزرگ  شما درک می کند و ما خود را در مقابل مشاوره هایی که به شما ارئه می دهیم مسئول و مراقب می دانیم .

برای ما امنیت سرمایه گذاری و رشد منطقی آن در الویت قرار دارد .  شعار ما صداقت و درستی و همراهی در تمامی مراحل خرید ملک و اخذ اقامت از کشور مقصد می باشد …

مقایسه املاک

مقایسه
شروع گفتگو
مشاوره رایگان